Информация за проекта


„Дейности по идентифициране и насочване на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст“ във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-1.002-0123-С01 от 30.03.2016 г. по проект „Активиране и осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст в община Момчилград“. Изпълнителят, Бизконсулт адвайзър ЕООД, ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на Възложителя. Целта на дейността е да се идентифицират (определят…

Видеоклип кампания „АКТИВНИ“


Изготвен е видео клип, целящ популяризирането на проекта и достигане на посланието на проекта до възможно най-много млади, неактивни лица до 29 години. Клипа може да гледате в профилите на проекта в YouTube, Vbox 7 и Facebook.

Последен ден на срещи с неактивни младежи


Днес, 23/06/2016 г., бяха проведени част от предвидените по Дейност 1 от проекта неформални срещи. Срещите се провеждат във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-1.002-0123-С01 от 30.03. 2016 г. по проект „Активиране и осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст в община Момчилград“, в община Момчилград предстои да се извърши Дейност 1 от проекта: Провеждане на срещи и кампании…

Неформални срещи с неактивни младежи


Днес, 22/06/2016 г., бяха проведени част от предвидените по Дейност 1 от проекта неформални срещи. Срещите се провеждат във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-1.002-0123-С01 от 30.03. 2016 г. по проект „Активиране и осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст в община Момчилград“, в община Момчилград предстои да се извърши Дейност 1 от проекта: Провеждане на срещи и кампании…

Срещи с неактивни младежи в община Момчилград


Днес, 21/06/2016 г., бяха проведени част от предвидените по Дейност 1 от проекта неформални срещи. Срещите се провеждат във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-1.002-0123-С01 от 30.03. 2016 г. по проект „Активиране и осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст в община Момчилград“, в община Момчилград предстои да се извърши Дейност 1 от проекта: Провеждане на срещи и кампании…

Проведени неформални срещи с неактивни младежи


Днес, 20/06/2016 г., бяха проведени част от предвидените по Дейност 1 от проекта неформални срещи. Срещите се провеждат във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-1.002-0123-С01 от 30.03. 2016 г. по проект „Активиране и осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст в община Момчилград“, в община Момчилград предстои да се извърши Дейност 1 от проекта: Провеждане на срещи и кампании…

Провеждане на неформални срещи с неактивни младежи до 29 годишна възраст


Във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-1.002-0123-С01 от 30.03. 2016 г. по проект „Активиране и осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст в община Момчилград“, в община Момчилград предстои да се извърши Дейност 1 от проекта: Провеждане на  срещи и кампании – по въпроси, свързани със заетостта, професионалното информиране и консултиране, относно идентифициране на групите от неактивни  лица и техните…