Бенефициент

logoMG Бенефициент на настоящият проект е община Момчилград.

Проектът е изражение на стремежа на община Момчилград да подпомогне развитието на младите, безработни или с ниско образование жители. Взимайки участие в проекта неактивните младежи до 29 г. ще получат шанс за нова работа, включване в обучение даващо им възможност за по-престижна и добре платена работа.