Финансиране


logos2


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.


Стойност на проекта: 240 300.00 лв.                                                                          

Финансиране от ЕС: 220 811.68 лв.

Национално финансиране: 19 488.32 лв.